Vrijmetselaarsloges in Nederland kennen in essentie twee soorten bijeenkomsten: de open loge en de comparitie.

Comparitie:

Een comparitie is een informele bijeenkomst binnen een vrijmetselaarsloge die plaatsvindt in de vergaderzaal van het logegebouw. Tijdens een comparitie is de kleding casual.  De avond begint met een kort huishoudelijk gedeelte waarin verenigingszaken worden besproken. voorhofVervolgens geeft een van de broeders een presentatie over een zelf gekozen of in overleg bepaald onderwerp.Na een korte pauze volgt een bespreking, waarbij verschillende meningen niet tegenover elkaar worden geplaatst, maar juist met elkaar worden vergeleken. Deze bespreking, of het 'compareren', verloopt in rondes waarbij elke broeder pas spreekt nadat hij toestemming heeft gekregen van de voorzitter. Deze gestructureerde aanpak creĆ«ert een rustige en veilige omgeving en leidt tot inspirerende en leerzame ervaringen voor de broeders.
Na de bespreking sluit de voorzitter de bijeenkomst af, maar broeders die dat wensen blijven nog even na voor informele gesprekken onder het genot van een hapje en een drankje. De meest voorkomende onderwerpen voor presentaties zijn persoonlijke ontwikkeling als vrijmetselaar, thema's op het gebied van maatschappij, levensbeschouwing en filosofie, en vrijmetselarij en haar symbolen. Doorgaans worden politieke en religieuze onderwerpen gemeden. Het concept van een comparitie is typerend voor Nederlandse loges; in buitenlandse loges komt dit type bijeenkomst doorgaans niet voor.
Nederlandse loges zijn met deze vorm van communicatie uniek!

Open Loge:
Een Open Loge is een bijeenkomst binnen een vrijmetselaarsloge waarbij een ritueel wordt uitgevoerd. Een ritueel lijkt nog het meest op een toneelspel en verbeeldt de levensreis in een of andere vorm. Elke gebeurtenis kent zijn eigen ritueel. De drie meest voorkomende rituelen zijn:
- De inwijding van een nieuwe leerling.
- De bevordering van een leerling tot gezel.
- De verheffing van een gezel tot meester.

geblokte vloerDe leiding van het ritueel ligt bij de voorzittend meester van de loge en hij wordt bijgestaan door enkele andere meesters die elk een specifieke rol vervullen bij de uitvoering van het ritueel.Alle aanwezigen kleden zich formeel in een zwart pak, smoking of rokkostuum, en dragen maƧonnieke attributen zoals een schort en handschoenen.Deze rituelen worden gekenmerkt door rijke symboliek in gesprek, handelingen en muziek.

De opening en sluiting worden volgens een vast patroon uitgevoerd.Over het rituaal zelf geven we liever niet te veel informatie omdat het de meeste indruk maakt om het ritueel te ondergaan als je er open en onbevangen instapt (Zie: Het geheim van de vrijmetselarij). De mensen die het ritueel ondergaan beleven zo een avond die ze zich nog heel lang zullen herinneren. Het ritueel biedt overigens alle aanwezigen een ervaring die leidt tot verdere verdieping en persoonlijke groei. Dat effect blijft, ook als je hetzelfde rituaal voor de zoveelste keer opnieuw meemaakt.
tempel O
Na het ritueel volgt vaak een gezamenlijke maaltijd, aangeduid als een tafelloge of broedermaal. Dit is een samenzijn in de vergaderzaal van het logegebouw, met een feestelijk gedekte tafel met smakelijk eten, heerlijke wijn en vooral veel plezier. Het broedermaal staat daarmee wat in contrast met de sfeervolle en stemmige open loge en vormt een goede afsluiting van de avond.
De term "Open Loge" impliceert overigens niet dat de bijeenkomst toegankelijk is voor buitenstaanders; dergelijke sessies zijn uitsluitend toegankelijk voor vrijmetselaars.

 


Is de vrijmetselarij ook iets voor jou?
Klik op de onderstaande link in de passer en winkelhaak:

passer en winkelhaak 51kb