Inleiding

De vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap die wereldwijd bekend staat om haar symbolen, rituelen en idealen. Hoewel de exacte oorsprong van de vrijmetselarij gehuld blijft in nevelen van tijd, kunnen we toch een fascinerend inzicht krijgen in haar ontstaansgeschiedenis.

De Vrijmetselarij Ontstaat

De exacte oorsprong van de vrijmetselarij is tot op de dag van vandaag een punt van discussie onder historici. Velen geloven echter dat de wortels van de vrijmetselarij teruggaan tot de middeleeuwen en zelfs tot de bouw van de Tempel van Salomo in het oude Jeruzalem. Volgens overleveringen zouden de bouwmeesters en ambachtslieden die aan de Tempel werkten, geheime kennis en symbolen hebben doorgegeven aan volgende generaties. Geleidelijk aan, na de val van Jeruzalem in 70 na Christus en de verspreiding van de ambachtslieden over de wereld, ontstonden er verschillende besloten broederschappen van bouwlieden en ambachtslieden in Europa. Deze groepen hadden hun eigen rituelen en methoden. Hoewel er overeenkomsten waren, was er geen sprake van een georganiseerd systeem zoals we dat vandaag de dag kennen als de vrijmetselarij.

De Geboorte van de Vrijmetselarij

Het begin van de vrijmetselarij wordt vaak geassocieerd met de oprichting van de eerste "Grootloge" in Londen in 1717. Deze gebeurtenis markeerde het moment waarop verschillende losse broederschappen zich verenigden onder een overkoepelende organisatie, waardoor de vrijmetselarij als georganiseerde beweging ontstond. Het karakter van de vrijmetselarij begon te veranderen van een organisatie van ambachtslieden en bouwmeesters naar een filosofische en symbolische broederschap.
Ze adopteerden rituelen, graden en symbolen om morele en spirituele waarden te benadrukken. De bouwwerken en gereedschappen werden nu gezien als metaforen voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling.

De Vrijmetselarij in Nederland

In Nederland begon de vrijmetselarij zich te ontwikkelen in de 18e eeuw, kort na de oprichting van de eerste Grootloge in Londen. De eerste Nederlandse loge werd opgericht in Den Haag in 1734 onder de naam "La Bien Aimée", gevolgd door loges in Amsterdam en andere steden waaronder Alkmaar. Alle Nederlandse loges hebben een nummer en aan dat nummer kan je zien hoe oud ze zijn. Wij van "De Morgenster" hebben nummer 247 en we zijn in 1968 opgericht. Onze Alkmaarse zusterloge "Noorderkroon", die nummer 265 heeft, is nog jonger en is in 1977 opgericht. Onze andere Alkmaarse zusterloge "De Noordstar" heeft nummer 28 en is in het jaar 1800 opgericht. Wij noemen de loges waarmee wij het gebouw delen onze zusterloges. Dat is verwarrend omdat genoemde loges mannenloges zijn. Er is echter ook een vrouwenloge met de naam Vita Animo Concipere Est in het gebouw in Alkmaar, waarvan de leden elkaar zuster noemen. Zij noemen zich ook wel de Weefsters omdat zij het leven zien als een te maken kledingstuk en aan deze zienswijze ontlenen zij hun symbolen.De weefster-loges ontstonden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Inmiddels bevolkt ook een vrouwen-loge in oprichting ons gebouw, genaamd Oloïde. Deze loge werkt net als de mannenloges en ziet het leven en werken als een te voltooien bouwwerk. Als symbolen gebruikt deze loge de in de bouw gebruikte gereedschappen.
De Nederlandse vrijmetselarij was sterk beïnvloed door de Verlichting, een intellectuele beweging die geloofde in rationaliteit, wetenschap en vrijheid van denken. Hierdoor ontwikkelde de vrijmetselarij in Nederland zich als een platform voor intellectuele en maatschappelijke discussies, waarin leden van verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen samenkwamen.

De Vrijmetselarij Vandaag

In de moderne tijd blijft de vrijmetselarij een levendige en diverse broederschap, met wereldwijd honderdduizenden leden. De nadruk ligt nog steeds op persoonlijke groei, ethiek, broederschap en sociale verantwoordelijkheid. Veel bekende personen, zoals politici, kunstenaars en wetenschappers, hebben deel uitgemaakt van de vrijmetselarij en hebben bijgedragen aan haar evolutie.

 


Is de vrijmetselarij ook iets voor jou?
Klik op de onderstaande link in de passer en winkelhaak:

passer en winkelhaak 51kb