Het geheim van de vrijmetselarij
Soms noemt men de vrijmetselarij een geheime organisatie. Maar zo zien wij onszelf niet.
We zijn een levensbeschouwelijke vereniging waar geïnteresseerden gewoon lid van kunnen worden.
Waar komt dan dat aura van geheimzinnigeid vandaan?

Interesse voor “de werkelijkheid”
Wij erkennen dat de werkelijkheid zoveel groter is dan wij kunnen bevatten.
Het is misschien niet eens zo zeer een geheim als wel een mysterie dat wij graag, voor zover dit binnen ons vermogen ligt, willen proberen te onthullen en begrijpen.
Terwijl we onszelf bewust zijn van de grenzen van de menselijke kennis streven we toch voortdurend naar waarheid, wijsheid en dieper inzicht.

Wie ben ik?
Wij vormen een deel van deze werkelijkheid.
Hoe goed kennen wij echter onszelf en wat betekent het om jezelf te kennen? Ons “ik” en dat van andere mensen vormt een geheim, ook nu weer in de zin van een mysterie.Orion Neubela James Webb telescoopDoor deze diepere lagen van het menselijk wezen te verkennen en te begrijpen, proberen we onszelf beter te leren kennen, maar ook anderen op een dieper niveau te begrijpen en te respecteren.
Dit besef van het geheim van het menselijk bestaan moedigt ons aan om het beste uit onszelf te halen, compassie en mededogen te cultiveren, en om anderen te ondersteunen in hun zoektocht naar zelfontplooiing.

Geheime symbolen?
We beseffen dat de werkelijkheid en wijzelf niet simpelweg te beschrijven zijn met woorden of conceptuele begrippen.
Zodra iemand beweert te weten hoe de werkelijkheid of wijzelf “in elkaar zitten” gaan bij ons de wenkbrauwen omhoog.
Want één ding weten we wel zeker: de werkelijkheid laat zich niet eenvoudig beschrijven met de woorden van de taal.
Maar conceptuele taal is niet de enige manier om ergens kennis over te verwerven.
Iedereen kent de kracht van symbolen. Denk bijvoorbeeld aan een vlag of aan een trouwring.
Natuurlijk kun je woorden wijden aan een symbool maar een symbool kan een diepere boodschap op directere wijze overbrengen dan woorden dat kunnen doen. We onderkennen de kracht van het werken met symbolen.
De symboliek die we gebruiken is niet geheim en is gebaseerd op instrumenten die gebruikt werden bij de bouw van bijvoorbeeld kathedralen.
De bekendste zijn de passer en de winkelhaak maar er zijn er meer.
Ook de lichtsymboliek is ons behulpzaam. Wij hebben gemerkt dat symbolen ons helpen om diepere kennis te verkrijgen van de werkelijkheid en van onszelf.
Dit inzicht is niet zozeer geheim als wel persoonlijk en laat zich simpelweg niet makkelijk uitdrukken in woorden.

Geheime rituelen?
Net zoals bij symbolen kunnen rituelen ons ook op een directe en onmiddellijke manier aanspreken en raken.
Ze kunnen ons een directere ervaring van de werkelijkheid en van onszelf bieden dan een lange uitleg in een boek.
De vrijmetselarij kent een aantal van deze rituelen. Als je besluit vrijmetselaar te worden dan volgt er een inwijdingsritueel.
prismaTijdens deze ceremonie worden symbolen en allegorieën gebruikt om diepe waarheden over te dragen.
De werkelijke betekenis van deze rituelen gaat echter verder dan woorden alleen.
Het ervaren van deze inwijdingsmomenten, met hun geheimzinnige en symbolische elementen, kan een diepgaande impact hebben op ons bewustzijn.
Het vormt een bron van inspiratie en stimuleert de zoektocht naar persoonlijke groei, verlichting en spirituele ontwikkeling.
De beschrijving van zo’n ritueel noemen wij een rituaal en de ritualen die wij gebruiken zijn beschreven en te vinden op het internet.
We hebben echter geleerd dat het meedoen aan een ritueel het grootste effect biedt als we het open en onbevangen aangaan.
Dat is de enige reden dat hier “geheimzinnig” over wordt gedaan: we gunnen elke kandidaat de mogelijkheid zijn inwijding (en de andere rituelen) onbevangen te ervaren.
Wat wij zelf ervaren hebben laat zich ook niet eenvoudig met woorden uitleggen. Het is persoonlijk en daarmee “geheim”.

Vertrouwelijkheid
Het gaat bij de vrijmetselarij om de zoektocht naar de werkelijkheid en naar onszelf.
Zoals gezegd is deze zoektocht hoogst persoonlijk.
Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt tijdens onze bijeenkomsten en vrij om, desgewenst, te spreken over zaken die hem persoonlijk bezighouden.
We hebben dus met elkaar afgesproken dat wij dat wat ons in vertrouwen verteld wordt niet zullen bespreken buiten onze loge.
Dit is dezelfde vertrouwelijkheid die jij natuurlijk ook betracht als een vriend of vriendin je in een persoonlijk gesprek iets toevertrouwt.
Juist deze vertrouwelijkheid vormt de basis van je vriendschap en, in het geval van de vrijmetselarij, onze broederschap.

Samenvattend
Het geheim van de vrijmetselarij is geen geheim om anderen uit te sluiten of om een exclusieve club te creëren. Integendeel, het is een geheim dat uitnodigt tot vragen, onderzoek en reflectie.
Het moedigt ons aan om ons open te stellen voor nieuwe ideeën, om kritisch na te denken en om altijd te blijven streven naar een hogere vorm van kennis en begrip.
Het geheim van de vrijmetselarij is een sleutel tot persoonlijke groei, broederschap en het nastreven van het algemeen welzijn.
We hebben niet zozeer iets te verbergen maar waar we gepassioneerd mee bezig zijn is simpelweg lastig in enkele woorden uit te leggen.

 


Is de vrijmetselarij ook iets voor jou?
Klik op de onderstaande link in de passer en winkelhaak:

passer en winkelhaak 51kb