Vrijmetselaarsloge “de Morgenster” no.247 is in 1968 opgericht en maakt deel uit van “De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".

De vrijmetselarij gaat over persoonlijke groei.
De mannen die deel uitmaken van deze broederschap streven naar voortdurende ontwikkeling om bewuster te worden en zo hun bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld, zodat deze mooier wordt achtergelaten dan hoe ze die hebben aangetroffen.

Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap zijn de drie kernwaarden die de vrijmetselarij karakteriseren.
De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en streeft naar de algemene broederschap der mensen.
Zij kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken verbindt en tracht verdeeldheid weg te nemen.

Vrijmetselaars zijn geen zweverige, wereldvreemde idealisten.
Integendeel, het zijn positieve, gewetensvolle en creatieve denkers, die met beide benen op de grond staan.
Ze leggen hun visies naast elkaar, bevragen elkaar hierover en geven elkaar de ruimte om hun idealen op hun eigen unieke wijze te verwezenlijken.

Dit alles maakt een vrijmetselaar een zoeker naar waarheid.
Hij werkt voortdurend aan zichzelf en staat op het standpunt dat door zijn gedrag en persoonlijkheid moet blijken dat hij een aanwinst voor zijn mede vrijmetselaars en de gemeenschap is.

 


Is de vrijmetselarij ook iets voor jou?
Klik op de onderstaande link in de passer en winkelhaak:

passer en winkelhaak 51kb